top of page

Industrial Design and Software

international technology group company

extrasoftware-imagenhome.png

R&D | Ar-Ge
Design | Tasarım
Innovation | inovasyon

Industrial Design product development molding and mass production...

Endüstriyel Tasarım ürün geliştirme kalıplama ve seri üretim...

Online - OEE

Time, Machine, Personnel, Efficiency, Waste, Cost and Statistics...

Zaman, Makine, Personel, Verim, Fire, Maliyet ve İstatistik...

2. Applicable / Uygulanabilir.

3. Sustainable / Sürdürülebilir.

1. Traceable / İzlenebilir.

MechaTrozen Group

In addition to industrial design and software services, we offer innovation-oriented turnkey solutions by developing production models.

Endüstriyel tasarım ve yazılım hizmetlerimiz yanında, üretim modelleri geliştirerek inovasyon odaklı anahtar teslim çözümler sunuyoruz…

Business Activities | Ticari Faaliyetlerimiz

1

Desing Production | Tasarım Üretim

Industrial Design product development molding and mass production

Endüstriyel Tasarım ürün geliştirme kalıplama ve seri üretim...

2

3

Production Tracking Systems | Üretim Takip Sistemi

Optimum üretim için zamanınızı ne kadar etkili kullanıyorsunuz sorusunun cevabıdır.

OEE, üretim süreçlerinizin etkinliğini gözleyebileceğiniz ve geliştirebileceğiniz en iyi ölçüm metodudur. OEE, Total Productive Maintenance (Toplam Verimli Bakım) ve Lean Manufacturing (Yalın Üretim) için anahtar veri olarak kullanılabilir.

bottom of page